Zdjęcia z XV ¦wiatowych Dni Młodzieży w Rzymie
[reportaż]
strona 1
nastepna strona

15 sierpnia 1999, 15:02:50

Zapchane pielgrzymami metro.

15 sierpnia 1999, 18:03:44

Trasa na plac ¶w. Piotra.

15 sierpnia 1999, 18:04:18

W oczekiwaniu na przejazd Ojca ¦więtego.

15 sierpnia 1999, 18:08:38

Niektórzy chcieli widzieć więcej.

15 sierpnia 1999, 19:15:58

A oto i przybył On.

16 sierpnia 1999, 17:56:22

Rzym i jego antyczne kamiury: Koloseum.

16 sierpnia 1999, 17:56:50

Łuk obok Koloseum.

16 sierpnia 1999, 18:11:58

Koloseum raz jeszcze z innej strony.

16 sierpnia 1999, 18:29:42

Circo Massimo - plac Cyrku Wielkiego.

16 sierpnia 1999, 18:57:02

Nie wiem co. :)

nastepna strona
Wszelkie prawa zastrzeżone.